הקבוצה מבקשת לחשוף דרכים שבאמצעותן השפה הערבית יכולה לפעול ככלי להעברת חוכמה בין תרבויות, וכאמצעי לעידוד חשיבה מעמיקה ונוקבת, בעיקר לנוכח המצב הקולוניאלי של יִמינו. מפגשי ‍הקבוצה החלו באפריל 2019. חברי הקבוצה הם חוקרים ומרצים לספרות ואנשי יצירה וחינוך, שהמשותף ביניהם הוא העניין בשפה הערבית ובמציאות הפוליטית והחברתית של דובריהּ. המפגשים כוללים קריאה, ניתוח ודיון בטקסטים מרכזיים מהספרות הרלוונטית והרצאות של חברים מהקבוצה ושל מרצים אורחים. חברי הקבוצה רואים חשיבות רבה במפגשים מסוג זה, ומתקיימים ביניהם דיונים לגבי התוצרים שהקבוצה שואפת לייצר.