יוזמה משותפת למכון ון ליר ולוועדה המייעצת לביואתיקה באקדמיה הלאומית למדעים. הפורום מאגד חוקרות וחוקרים ממגוון דיסציפלינות המתעניינים בסוגיות נורמטיביות של התפתחויות טכנולוגיות, מדעיות וביו-רפואיות. חברות וחברי הפורום מגישים הצעות לפרויקטים קצרי טווח (עד שנה) המתעמקים בסוגיה לבחירתם, על מנת להציג עמדה נורמטיבית מנומקת ולהשפיע על מעצבי מדיניות. הפרויקטים הנבחרים זוכים למימון מטעם מכון ון ליר והאקדמיה הלאומית למדעים.