הפורום ללימודי תורכיה בת-זמננו ("פורום תורכיה") מרכז קבוצה של חוקרות וחוקרים ותיקים וצעירים המבקשים לקדם את המחקר הישראלי על תורכיה המודרנית. לצד זאת הוא כולל שלושה פרויקטים מרכזיים להעשרת הציבור בענייני תורכיה: שבוע הקולנוע התורכי והמזרח-תיכוני, בשיתוף פעולה עם סינמטק ירושלים; סדרת הרצאות לציבור בעניינים מגוונים הנוגעים לתורכיה; וסדנה המפגישה חוקרים מתורכיה ומישראל, ובינם לבין הציבור הרחב, וממוקדת במבט השוואתי בין ישראל לתורכיה בתחומים נבחרים.