פרויקט "הר הבית בציבוריות הישראלית" הוא קבוצת מחקר הפועלת במכון ון ליר מאז אביב 2019, הנחות העבודה של הקבוצה הן שתיים: 1. שאלת הר הבית, מעמדו ומקומו בכל עתיד אפשרי של הסכסוך הישראלי–פלסטיני והחיים המשותפים של תושבי הארץ היא קריטית; 2. בקרב הציבור הישראלי יש קשת עמדות ביחס להר הבית שלא כולה זוכה לביטוי בשיח התקשורתי והפוליטי. מטרת הקבוצה היא ללמוד את קשת העמדות, ההשקפות והפעולות סביב הר הבית בציבוריות הישראלית, הן מצד העולים להר והתומכים בעלייה והן מצד המתנגדים לה מסיבות דתיות, פוליטיות או אחרות. עם סיום עבודתה מתעתדת הקבוצה להציג את ממצאיה לציבור.