קבוצת התיישבות והתנגדות נפגשה בשנים 2017–2019 לצורך דיון משותף בהבנה מחודשת של דינמיקת היחסים בין המתיישבים הציונים לבין האוכלוסייה הערבית-פלסטינית המקומית, מתוך פרספקטיבה היסטורית ואי נחת משותפת ביחס לגישות התיאורטיות הרווחות. בשנה הראשונה דנה הקבוצה בטקסטים תיאורטיים ובעבודות מוקדמות של משתתפיה, ובשנה השנייה התמקדה בהצגת מחקרים מקוריים לצורך הוצאת קובץ מאמרים משותף.