קריאת ספרים בילדות חיונית להתפתחות קוגניטיבית, לעידוד התנהגות חברתית-רגשית כשירה ולרכישת ערכים. היא מעשירה את שפתם של הילדים ומשפרת את הישגיהם הלימודיים. עבור ילדים בגיל הרך המבוגרים שבסביבתם יכולים למלא תפקיד מכריע בנושא זה. הקראת סיפורים לילדים, וקריאת ספרים יחד איתם, משפיעות במידה ניכרת על הרגלי הקריאה שלהם לאורך כל חייהם. על אף החשיבות העצומה שיש לפרקטיקות אלו, נראה כי תרבות הקריאה מפותחת בחברה הערבית בישראל פחות מהרצוי. הדבר נכון במיוחד בקרב קהילות מוחלשות, שבהן ילדים חיים מתחת לקו העוני, ובסביבה בלתי יציבה שבה רבים מהילדים אינם רשומים למסגרות לגיל הרך בגלל מחסור בתשתיות. חסך הקריאה בגילאים אלו בחברה הערבית מחזק את הפערים הקיימים ומגביר את אי השוויון בישראל.

בשנים האחרונות, במטרה לחזק ילדים מאוכלוסיות אלו ולהכינם טוב יותר למערכת החינוך הפורמלית, מכון ון ליר מפעיל תוכניות לטיפוח תרבות הקריאה לילדים בשלושה יישובים ערביים בארץ: בעיר אום אל-פחם (בשיתוף עם מכללת באקה אל גרביה), במזרח ירושלים וביישוב חורה שבנגב. התוכניות מתקיימות בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, הרשויות המקומיות, אנשי מקצוע בשטח והמנהיגות הקהילתית במקום, ונתמכות על ידי קרן ברנרד ון ליר וקרן ביידר.

 

לקריאת המאמר: הקראת ספרים לילדים בחברה הערבית בישראל >