הפרויקט "טרום עוברים" הוא מחקר שמטרתו לסקור עמדות שונות באשר למעמדם של טרום העוברים, ובמסגרתו ייערך סקר בין מטופלות ומטופלי פריון בנוגע לעמדתם לגבי הקפאה, השמדה או שימוש בישויות אלה. במהלך העשורים האחרונים הצטברו במכוני ההפריה החוץ גופית אלפי ביציות מופרות (להלן – "טרום עוברים", דהיינו – embryos) עודפות שבעליהן זנחו או שכחו אותן, ואין להן דורש. אף על פי שאין לטרום עוברים אלו דורש – יש להם דרישה, הן כמשאב מחקרי מן המעלה הראשונה (העוברים, לכשעצמם, וכמקור לתאי גזע עובריים) והן, בפוטנציה, למטרות הולדה (אפשרות שטרם הוסדרה בחוק בישראל). למרות שאין מניעה חוקית להשמיד עוברים המאוחסנים במכוני הפריה חוץ גופית לאחר פרק זמן מסוים, מנהלי המכונים נרתעים מלעשות כן. בהתאם למצב המשפטי החל כיום אין כל דרך לחייב את ההורים המיועדים לקבל החלטה בדבר השמדתם או תרומתם למחקר. בנוסף, לא מקובל לדרוש מן ההורים המיועדים תשלום עבור אחסון. בסוגיות אלו ועוד המחקר עוסק.

לצפייה בהרצאות השולחן העגול שנערך במסגרת פרויקט זה במכון ון ליר בינואר 2020.