פרויקט "ישראל במזרח התיכון" הוא קבוצת מחקר שהחלה לפעול במכון ון ליר במרץ 2019. חוקרות וחוקרים יהודים וערבים-פלסטינים, מדיסציפלינות שונות, בוחנים סוגיות הנוגעות לקיומה ולמקומה של ישראל לצד מדינות במזרח התיכון. בין הנושאים שנידונים: האם מדינת ישראל היא נטע זר במזרח התיכון או חלק בלתי נפרד ממנו? האם היא שייכת לאזור רק מבחינה גיאוגרפית ומנותקת ממנו מבחינות אחרות, או שעבותות קושרים בינה לבין האזור והופכים אותה למדינה מזרח-תיכונית ככל שכנותיה? מטרת הקבוצה להתייחס לסוגיות הללו מתוך מבט השוואתי ובין-תחומי, מתוך הנחת היסוד כי בין ישראל לבין שכנותיה יש קרבה פוליטית ורעיונית לא פחות, ואולי יותר, מאשר בינה לבין מדינות ליברל-דמוקרטיות.

צפו באירוע ההשקה של הקבוצה.