על שחורּות, זהות ואקטיביזם פוליטי בקהילת יוצאי אתיופיה בישראל

בשנת 2021 פעלה קבוצת המחקר "כשהלוקאלי משיב מבט אל הגלובלי" בנושא שחורות, זהות ואקטיביזם פוליטי בקהילת יוצאי אתיופיה בישראל. הקבוצה התעמקה בשאלת הפנייה לשיח השחור הצפון-אמריקני על-ידי פעילות ופעילים ממוצא אתיופי בישראל, וכן באפשרות לניסוחן של חלופות מקומיות של התמיינות ושל מאבק בגזענות. בפרט, הקבוצה שאפה לפתוח מרחב להתבוננות על ריבוי העמדות הקיימות בשדה המקומי ולבירור של הזירות והיחסים החברתיים שבהם ההקשר הצפון-אמריקני טומן בחובו מסר בעל ערך – לעומת זירות שבהן הוא נדחה או מטשטש אפשרויות הצומחות מההקשר המקומי.