מכון ון ליר בירושלים הזמין אנשי ונשות חינוך להשתתף בסמינר בנושא הוראת חילוניות בהקשר ישראלי במסגרות חינוכיות.

במסגרת סמינר בן יומיים שהתקיים ביוני 2023 המיועד לקבוצה נבחרת של נשות ואנשי חינוך, דנו המשתתפים והמשתתפות, דרך שיחות עם חוקרים וחוקרות מובילים, יוצרות ואנשי חינוך, במשמעות המושגים "חילון" ו"חילוניות" בהקשר הישראלי, היהודי וגם הלא יהודי.

תוכני הסמינר התבססו על צפייה משותפת בפרקים מתוך "חילוניות", סדרה חדשה ב-כאן 11 (מאת: ענת זלצר, מודי בר-און, סיני אבט, אילת עופרים; מפיק: יואב לשם; בימוי: ענת זלצר).