סדרת הרצאות שנתית (הפועלת במכון ון ליר מאז 2017) המזמינה את הציבור הרחב לשמוע חוקרות וחוקרים ממגוון דיסציפלינות מדעיות המציגים את מומחיותם בעיקר אל מול האתגרים שהמדע עומד לפניהם בתחילת המאה ה-21.

לעונה הראשונה >

לעונה השנייה >

לעונה השלישית >

לעונה הרביעית >

לעונה החמישית >