מדע ויצירה היא קבוצת מחקר המורכבת מחוקרים ויוצרים בולטים בישראל, במגוון תחומים: מדעי המחשב, קומפוזיציה מוזיקלית, גנטיקה, אומנות פלסטית ווידאו, היסטוריה, פילוסופיה ומדעי המוח. הקבוצה נפגשת אחת לחודש ודנה בנושאים שונים מתוך הפרספקטיבות האינטלקטואליות המגוונות והדיסציפלינות השונות של חבריהּ. בין הנושאים הנידונים בקבוצה: ״כיצד ללמד בני נוער את מדעי המחשב?״, מהם הקורלטים (התהליכים המקבילים) המוחיים של דמיון ויצירתיות?״, ״מהם התפקידים התרבותיים של מדע ומיתוס?״, ״כיצר אפשר לאפיין אובייקט יחיד באמצעות מדיומים אומנותיים שונים?״, ״מה תפקידה של השתיקה במוזיקה?״ ועוד.

באמצעות המפגשים חברי הקבוצה מבקשים לגבש שפה אינטר-דיסציפלינרית, שבעזרתה אפשר יהיה לנפץ חומות בין תחומי דעת שונים בלי לרדד את העומק שכל אחד מתחומי הדעת מסוגל להציע. מטרת הקבוצה לעצב תוכנית חינוכית מעשית, שתעזור לבנות גשרים בין העולמות המדעיים, האומנותיים והפרשניים.