מטרת הפרויקט לגבש אסופת מאמרים רב-תחומית שתכלול עבודות מקוריות לצד עבודות מתורגמות. מאמרים אלו יבקשו לפרוץ, כל אחד בדרכו שלו, את גבולות השיח הביקורתי ולסמן כיוונים חדשים לפרשנות ולמחקר. הפרויקט מתקיים בשיתוף "מכון שחרית".