הפורום "מעבר לדמיון הליברלי" הוא קהילה רעיונית העוסקת באתגר החיים המשותפים בישראל ומבקשת להתבונן בפוליטיקה, בחברה וברוח בישראל מעבר לדמיונות הפוליטיים השכיחים בשיח האקדמי והציבורי. הפורום הוקם בשנת 2021 בשיתוף פעולה של מכון שחרית ומכון ון ליר בירושלים.

הפורום פועל מתוך אוריינטציה המזהה את החברה הישראלית כפועלת בתנאי "מגוון עמוק" (Deep diversity) ומבקשת להתמודד עם המצב הזה מתוך עמדה אנליטית פוסט־ליברלית.

עמדה פוסט־ליברלית שכזו היא צורת מחשבה הרואה בליברליזם מסגרת תיאורטית ופוליטית עוצמתית וחשובה ועם זאת מבינה שהיא נטועה בהיסטוריה ותחומה בגבולות חברתיים, אפיסטמיים ומוסריים הצרים מלהכיל חזונות ישראליים אחרים לסדר מוסרי, פוליטי ורעיוני.

נקודת המבט הפוסט-ליברלית הזו אינה שוללת ערכים ליברליים ברמה הנורמטיבית או מבקשת לפגוע בלגיטימציה שלהם. ייחודה הוא ההכרה בליברליזם כמסורת פרטיקולרית שאינה מתאימה בהכרח לשמש בתפקיד כפול: גם כ"שחקן" אחד בין רבים בתוך מציאות חברתית מגוונת וגם כמתווך האולטימטיבי והבלעדי בין הקהילות השונות בה. על כן הפוסט־ליברליזם מכוון במקרה זה הן לביקורת אנליטית על הדקדוק הליברלי של הידע החברתי, והן לעמדה פרשנית משוחררת שבכוחה לבחון חלופות פרשניות ופוליטיות לחיים משותפים במגוון עמוק.

הפרופיל של חברי הקהילה הוא חוקרים מתחומי מדעי החברה והרוח, פעילי חברה אזרחית ואנשי חינוך ותקשורת. הקהילה שואפת להרחיב את הדמיון הפוליטי בישראל ולבחון את יישומה של ההרחבה הזו במישורים האקדמיים, האינטלקטואליים, הפוליטיים והאזרחיים. הקהילה מקיימת הן דיונים "סגורים" הן סיורים ומפגשים בלתי אמצעיים עם קהילות שונות למטרות לימוד מעמיק, מחקר וחשיבה משותפת ומחודשת.

אנו תרים אחר שותפים החשים חוסר נחת מהדמיונות הפוליטיים ומפרדיגמות החשיבה השכיחות ומבקשים לפרוץ את המטריצה הקיימת לעבר הגיונות ומעשים רעננים וחדשים.