במהלך דצמבר 2020 נערכה במכון ון ליר סדנת מחקר בינלאומית מקוונת בנושא מקומות קדושים בעידן פוסט-חילוני וגלובלי. הסדנה הפגישה קרוב לארבעים חוקרות וחוקרים, מעשר ארצות שונות, לדיונים עשירים ומגוונים בשאלת מקומם של המקום הקדוש ושל מושג הקדושה בכלל בעולם של היום. את ההרצאות המרכזיות נשאו שלושה מבכירי חוקרי הדת בעולם כיום:

 

לקריאת המאמר: מקומות קדושים בעידן של חילון >