סדנת מחקר בינלאומית
8–10 בדצמבר 2020

 

הסדנה מיועדת לחוקרים (כולל דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים) שעוסקים בשאלת המקום הקדוש בזמננו, בהקשרים שונים: תיאולוגיים, היסטוריים, חברתיים, חומריים, פוליטיים ועוד. במוקד הסדנה יעמדו הרצאות של שלושה מחשובי חוקרי הדת והקדושה בעולם: פרופ' חוזה קזנובה (Casanova), פרופ' קים נוט (Knott) ופרופ' רוברט אורסי (Orsi). פרטים מלאים בקול הקורא.

* הסדנה תתנהל באנגלית.