מטרת הסדנה היא לבחון באופן בין-תחומי את האפשרויות המושגיות לחשיבה על הרגע החברתי העכשווי, במונחים של ביקורת הכוח והיכולת להציב מחדש את מחשבת החירות כחלק מהשיח הביקורתי. נקודת המוצא של הסדנה היא ההבחנה כי השיח הביקורתי על ענפיו השונים נמצא ברגע של משבר. התיאוריות הביקורתיות יצרו ארגז כלים משוכלל ועשיר לניתוח יחסי הכוח החברתיים, והשיח הביקורתי צמח תוך קישור בין ממד ביקורתי, שעיקרו שיטות לערעור אידיאולוגיות, לבין קידום מטרות בעלות ערך פוליטי ואתי כמו חירות ושוויון. אולם נראה כי רבים מהשיחים הביקורתיים נדרשים לחשוב מחדש על ארגז הכלים המושגי שעליו הם נשענים ועל עמדתם כלפיו.

הגישות הביקורתיות העוסקות ב"ביקורת הכוח" – כלומר בניתוח ובפענוח של יחסי כוח חברתיים – כיוונו את מבטן גם אל הערכים היסודיים של השיח הביקורתי, כמו אמנציפציה, שוויון וביקורת. לאור ביקורת זו לא ברור אם מושגים אלה עדיין יכולים לשמש בסיס ליצירת אופק אתי-פוליטי המכוון את הפעולה הפוליטית, או לכונן סובייקטים פוליטיים קולקטיביים. בה בעת, ארגז הכלים הביקורתי אומץ בידי קבוצות שמרניות וימניות המייחסות לכלים אלה משמעות שונה ולעיתים הפוכה מזו שאליה התכוונה התיאוריה הביקורתית מלכתחילה. קבוצות אלה טוענות שהן מודרות ומופלות לרעה ושמופעלת נגדן אלימות סימבולית. גם עמדה זו מחזירה לדיון את שאלת היחס בין ביקורת הכוח לבין הערכים הבסיסיים שביקורת זו מנסה לקדם.

 

אנו שואפות ליצור קבוצה שבה חברים חוקרות וחוקרים מתחומים שונים, ששאלת ארגז הכלים הביקורתי, משמעותו והאפקטיביות שלו היום מעניינת אותם. אנו מקוות שהדיונים יעלו תובנות לגבי האפשרות לחשוב מחדש על המטרות של מהלכים ביקורתיים, על המשמעויות הפוליטיות של מטרות אלו בהקשרים שונים ועל המשאבים המושגיים הנדרשים ליצירת שיח ביקורתי אפקטיבי בעת הזו.

משתתפי סדנת המחקר ייפגשו לשני מפגשים מרוכזים במהלך 2020 ויסיימו את העבודה המשותפת בסדנה בינלאומית בדצמבר 2020.