"גלובליזציה" הינה מושג מפתח, אשר מתאר נאמנה את התקופה הנוכחית כמו גם את כיוון ההתפתחות העתידי של היחסים בין אנשים, מדינות, תרבויות וחברות, שאינם מוגבלים עוד למדינות לאום. גלובליזציה עם זאת איננה מציינת רק הסתעפויות של יחסים פוליטיים, כלכליים ותרבותיים. היא גם מצריכה צורות ידע וכתיבה חדשות על העולם אשר יוכלו לייצג קשרים מורכבים אלו ולפתוח פתח לידע גלובלי בינתחומי. סדרת "אובייקטים גלובליים" תעודד חוקרים וחוקרות לפתח צורות כתיבה ומחקר שיתארו את הכינון הגלובלי של אובייקטים בעלי משמעויות פוליטיות וחברתיות נרחבות בעולם ובישראל. דוגמאות לאובייקטים כאלו יכולות להיות, למשל, מכשיר פיננסי, טכנולוגיה, אוכל, פריט לבוש, חומר גלם, כלי נשק וכדומה. בעוד שלכותבים תהיה חירות גמורה בבחירת הנושא, הם יתבקשו לפתח נרטיב בינתחומי היכול להאיר את האופנים השונים שדרכם העולם הגלובלי מעורב בכינון האובייקט והשפעתו. הכותבים יתבקשו להראות מחד כיצד העולם הגלובלי מעורב בכינון האובייקט, ומאידך כיצד הוא משפיע בחזרה על עיצוב העולם. הכתיבה תציע נרטיב שיעקוב אחר האובייקט בשדות חברתיים ובשדות ידע שונים. בבחירת האובייקט יושם דגש במידת האפשר על ישראל. הסדרה תכלול עשרה ספרונים. תשעה כתבי יד נמצאים כרגע בעבודה:

  1. און ברק, פחם
  2. מיכאל זכים, נייר
  3. דני רבינוביץ, פחמן דו-חמצני
  4. דרור ורמן, פורצלן
  5. חגי רם, קנביס
  6. תמר רוזט, סבון
  7. לירוי שופן, בגד מעצבים
  8. מירב פרץ, טינדר
  9. רעות אונא-צמרת, משאבת חלב