סמינר "ספרות עולם" מבקש לבחון שאלות תיאורטיות ומוסדיות העולות באשר ליצירה הספרותית העכשווית ולחקר הספרות בעת הגלובלית. הגלובליזציה המואצת של שנות התשעים של המאה העשרים הפכה את שאלת ספרות העולם לצומת מרכזי ועשיר המאפשר מבט לעתיד לבוא, אך גם מבט רטרוספקטיבי אל אותם רגעי "עולמיות" קודמים. תפיסה עולמית של השדה הספרותי הבהבה לרגעים במאה ה-19, בעת התפשטות הסחר העולמי, אך כיום "ספרות עולם" היא כבר מציאות של ממש והיא נושאת עימה בעיות ואתגרים היסטוריים חדשים.

מצד אחד המושג "ספרות עולם" מבקש להחליף את "הספרות ההשוואתית" ולקיים (סוף סוף) את ההבטחה לכלול ספרויות החורגות מן העולם המערבי או מן הצפון הגלובלי. בספרות זו כל מה שהוזנח ונשמט אמור לחזור, למצוא את מקומו מחדש וכמו להיגאל. מצד שני, הספרות ההופכת עולמית, זו המככבת ב"סילבוס הגלובלי" ושלרוב מופיעה בתרגום לאנגלית, היא עדיין במידה רבה ספרות המדינות הקפיטליסטיות החזקות, ספרות המערב, או זו ה"מתערבת". בהקשר זה, "ספרות עולם" דווקא מאיימת להסתיר או לכופף להגיונה (שוב) את הספרויות שאינן זוכות לנראות אלא בתנאיהּ שלה.