"ערכים ואזרחים" – אזרחות בלמידה פעילה הוא ספר חינוך לאזרחות, שנכתב על ידי צוות מומחים במכון ון ליר בירושלים, על בסיס תוכנית לימוד שהמכון הפעיל במשך שנים אחדות במאות בתי ספר, מכל המגזרים ברחבי הארץ. הספר מעודד למידה פעילה שמתבססת לא רק על מידע כתוב, אלא בעיקר על עשרות פעילויות מגוונות המאפשרות לתלמידים לימוד ערכי וחווייתי, וכך מעודדת חקר ולמידה משמעותית.

מטרת הספר לשפר את הכישורים האזרחיים ואת האוריינות הפוליטית בקרב התלמידים. הספר עוסק בהרחבה בטיפוח אחריות חברתית, מעורבות והשתתפות אזרחית פעילה. הוא מעניק חינוך לאורח חיים בחברה דמוקרטית, ומעודד את צמיחתם של התלמידים כבני אדם בעלי הנעה עצמית, כחברים פעילים בקהילה וכאזרחים אכפתיים, יוזמים ומעורבים בחברה ובמדינה. הספר הופק בשפה העברית בתמיכת קרן נעמי ונחמיה כהן, קיבל את אישור משרד החינוך, ונלמד כיום במאות חטיבות ביניים בישראל. ספר הלימוד והמדריך למורה נמכרים על ידי הוצאת רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ.

בימים אלו מכון ון ליר שוקד על התאמת הספר לתלמידי החינוך הערבי ולמעגלי השייכות שלהם, תוך דגש על טיפוח חינוך ערכי, מאתגר ומשמעותי ועל עידוד חשיבה ביקורתית.