"עֲרֵבוֹת" הוא בית מדרש למנהיגות חברתית לנשים, המטפח מנהיגות חברתיות ותלמידות חכמות בהשראת מורשת יהדות ספרד והמזרח, ומתוך הישענות על כוחן של נשים בהעברת מסורת ובתיקון חברתי. אנו מאמינות בכוחה של המורשת הספרדית-מזרחית לשמש מודל לחברה המכילה מגוון וריבוי והמושתתת על ערכים של צדק חברתי, מתינות, שלום וערבות הדדית. אנו מבקשות לגבש פמיניזם מסורתי, המחבר בין תורת הנצח לשינויי העיתים והזמנים ומשלב תלמוד עם מעשה, לשם השפעה על סוגיות חברתיות, דתיות ופוליטיות מתוך עוצמתה של המסורת.

"עֲרֵבוֹת" פתוחה לנשים מכל רצף הזהויות, המבקשות לעסוק במפגש שבין מסורת, פמיניזם וצדק חברתי. חברות הקבוצה פועלות שנים בהובלת תהליכים של עשייה חברתית בתחומי חיים מגוונים: חינוך, חברה, משפט, תרבות ורווחה, זהות יהודית, צדק חברתי ופמיניזם מזרחי. עם חברות הקבוצה נמנות נשות חינוך, פסיכולוגיות, עובדות סוציאליות, משפטניות, יועצות ארגוניות, מנהלות עמותות, חוקרות, רבניות ופייטניות.

הפרויקט הסתיים בשנת 2020.