קול קורא להשתתפות בסדנת מחקר

הסדנה מבקשת לשוב למושג "המסורת", ובאופן ספציפי, למסורות יהודיות ומוסלמיות מנקודת מבט ביקורתית ופוסט-חילונית, המתנגדת לתפיסה המשותפת לנאורות ולמדעי האדם, שביקשו להתבונן במסורת כעבר שחלף, או שראוי היה לו לחלוף. נקודת המוצא של הסדנה מניחה שהמסורות השונות, היהודיות והמוסלמיות, ממשיכות לעצב את ההווה שלנו ומזמנות תנועה במסלול דו-כיווני בין עבר להווה, דרך אנדלוסיה של ימי הביניים, ארצות
האסלאם בעת החדשה, וישראל ופלסטין של ימינו.

בסדנה נלמד על ביקורת חילונית דרך נקודות מפגש בין האסלאם ליהדות ועל הרלוונטיות של מפגש זה למחקר האקדמי ומעבר לו. בין היתר נבקש להבין כיצד קונפליקטים עכשוויים הנוצרים בין "דת", "חילוניות" ו"מסורת" בהקשר יהודי ומוסלמי קשורים בטבורם למדינת הלאום המודרנית, ולתהליכים קולוניאליים ופוסט-קולוניאליים.

ועדה אקדמית: אהוביה גורן, פרופ' שי לביא, פרופ' חאלד פוראני, ד"ר זהייה קונדוס, פרופ’ לינא שלאימה, ד"ר דפנה שרייבר.

הסדנה תתקיים בשפה העברית ובמתכונת משולבת של הרצאות ולימוד משותף של טקסטים בימים שני-חמישי 18-21.9.23 במכון ון ליר בירושלים.