הקורבן, כרעיון וכמעשה, מלווה את האנושות מראשית ההיסטוריה. גרעין עיקש של רעיון עתיק זה ממשיך להתקיים בגילומים חדשים ולהצית את הדמיון גם בעידן המודרני. סדנת המחקר "על הקורבן" שנערכה בינואר 2020 ביקשה להציע את שאלת היחס לטרנסצנדנטי כעוגן למחשבה על אותו גרעין. ההיסטוריה של התמורות ברעיון הקורבן משקפת למעשה גם את ההיסטוריה של גלגולי מושג הקדושה והגישה אל הקודש. בחינה של אלו מדגישה את האתגר שבמתן דין וחשבון על הרלבנטיות של מושג הקורבן בעולם מחולן. בין השאלות שנדונו בסדנה: איזו דרמה ערכית משתקפת במעבר בין קורבן אדם לקורבן בהמה במסורת המקראית? כיצד משתנה תפיסת הקורבן במחשבה היוונית מאמצעי לכריתת ברית עם האל להכנה לקראת חוויה מיסטית? ומה בין קורבן הדם לבין קורבנו של הפילוסוף, המתעלה ומתאחד עם האל באמצעות שכלו?

לצפייה בהרצאתו של פרופ' פול קאהן שנישאה במסגרת הסדנה