בשנת הלימודים 2020–2021 יתחיל לפעול פורום לימודי גלובליזציה (Global Studies). הפורום, שיהיה בין-תחומי ובין-אוניברסיטאי, יתמקד בחמישה נושאים: קפיטליזם גלובלי, מדע וטכנולוגיה, אזרחות והגירה, תרבות וסביבה. הפורום יתכנס לחמישה מפגשים במהלך השנה האקדמית. המפגשים יכללו הרצאות של חברי הפורום ושל מרצים אורחים מחו"ל (באמצעות הזום), דיונים בספרים מרכזיים או חדשים בתחום ודיוני מליאה, שיעסקו בדרכים אפשריות ובהצעות קונקרטיות לקידום ולפיתוח לימודי גלובליזציה בישראל. במטרה לעודד מחקר מקורי קצר-מועד, פורום גלובליזציה ישמש גם פלטפורמה להצעות פרויקטי מחקר הרלוונטיים לתהליכי גלובליזציה בישראל.