יחסי כוח מגדריים ותפיסות שמרניות בדבר טיבם של ההבדלים בין המינים עיצבו מאז ומעולם את הידע המדעי ואת הפרקטיקה הרפואית. בשנים האחרונות נוצר מתח בין התיאוריה הפמיניסטית ובין התיאוריה הקווירית בכל הנוגע למקומו ולמשמעותו של הגוף בטיפול הרפואי, ובכל הנוגע להגדרה הזהותית של נשיות מול נקביות בהקשר זה.

הופעתן של טכנולוגיות רפואיות מתקדמות, חידושי הגנומיקה והתפתחות הרפואה המותאמת אישית – כל אלה הם רק כמה מהאתגרים שעומדים כיום בפני ההגות הפמיניסטית בתחום הרפואה. פיתוחים טכנולוגיים חדשניים מבטיחים שרחם מלאכותי כבר ממתין מעבר לפינה, וצומח ענף תעשייתי חדש ומסעיר שנקרא FemTech, המבקש לקדם טכנולוגיות רפואיות עבור נשים וגם להפיק מכך רווחים. על נושאים אלה ועוד דנו בכנס "פמיניזם, מגדר ורפואה" במכון ון ליר ב-6.7.22. לקריאת תוכנית הכנס.

 

תמלולי הרצאות מהכנס