פרס ון ליר לכתיבה מסאית מבקש לעודד כתיבה מסאית יצירתית שפורצת גבולות דיסציפלינריים; כתיבה שבכוחה להצית את הדמיון ולעורר את התודעה, ובתוך כך לשפוך אור על מצבי קיום, על דמויות ועל אפשרויות חיים, ולהציע להם משמעות. בכל שנה יבחר מכון ון ליר נושא לתחרות הכתיבה המסאית.

למחבר/ת המסה הזוכה בתחרות יוענק פרס בסך 10,000 ש"ח. המסה הזוכה, ולפי שיקול הדעת של ועדת השיפוט גם מסות אחרות שתצוינה לשבח, תפורסמנה בכתב העת "הזמן הזה".

הנושא שנבחר לשנת תשפ"ג-2023 הוא "פה זה לא אירופה".

הביטוי "פה זה לא אירופה" משקף למראית עין קונצנזוס, אולי הקונצנזוס היחיד שמתקיים כאן ביחס למרחב שבו אנו חיים; ביחס לבית. ובכל זאת, קונצנזוס לכאורה. הוא מבטא הסכמה על מה שהוא אינו ("לא אירופה"), אך בשעה שמפעילים את בלוטות הדמיון – המרחבי, החברתי, החווייתי, התרבותי, האמוני, הפוליטי – של השייכות ושל הזרות בקשר ל"פה", בקשר ל"אירופה" בקשר ליחס ביניהם, נחשפות אי-ההסכמות.

מה הוא הדמיון המפעיל את אי-ההסכמות הללו? האם אפשר לדמיין בית משותף, בשעה שדומה שלא נאים השכנים בעיני אף אחד? האם אפשר לדמיין בסיס למרחבים משותפים ליושבי הארץ, לשתף בחוויות יומיומיות שמעוגנות בעושר המגוון האנושי שבה, ואולי אפילו מתענגות עליו ומופרות ממנו? נושא התחרות הוא הזמנה לחשוב על מרחבי השייכות שלנו.

הזוכים והזוכות בפרס ון ליר לכתיבה מסאית לשנת 2022 >