פמיניזם ומגדר

תחום הפמיניזם והמגדר במכון ון ליר בירושלים כולל מחקר בתחומי התיאוריה הפמיניסטית ולימודי המגדר, ומבקש לפתח חשיבה מעמיקה ורעיונות חדשים לקידום שינוי מחקרי וחברתי בתחומים אלה. במסגרת התחום פועלת המעבדה לסובייקטיביות פוליטית פמיניסטית בת זמננו, שכחלק מפעילותה מתקיימות הרצאות, קבוצות וסדנאות מחקר וכן פעילות לציבור הרחב. לצד אלו, המכון מוביל פרויקט חדשני של הנגשת ידע ונתונים בתחום המגדר באמצעות אתר "יודעת" – מרכז ידע נשים ומגדר בישראל, ומפרסם מדי שנה את מדד המגדר הבוחן אי שוויון בין נשים וגברים בישראל.

אנחנו שואפות לבחון מחדש פרדיגמות וקונבנציות תיאורטיות שהתקבעו בהגות הפמיניסטית ובתחום לימודי המגדר, ולהרחיב את ארגז הכלים התיאורטי בתחום. בה בעת אנחנו שואפות ליצור מרחב פתוח ומזמין לחוקרות ולפעילות פמיניסטיות, ממגוון תחומים ומוסדות, מרחב שבו יוכלו לחשוב ולדון בשאלות מרכזיות בתיאוריות פמיניסטיות עכשוויות ובאתגרים הפוליטיים, התיאורטיים והאקדמיים שתחום מחשבה זה מתמודד איתם.

בפיתוח תחום זה במכון אנחנו פועלות מתוך הנחת מוצא שהמושגים שעמדו בבסיס התפיסה של סובייקט פוליטי ליברלי (ופמיניסטי) – כגון חירות, בחירה ושוויון – וכן ההנחות בדבר הדרכים שבהן כוח חברתי מעצב סובייקטיביות (שעיצבו את המחשבה של הגל השני והשלישי בפמיניזם) מתקשים לתאר את המציאות העכשווית המורכבת של יחסי הכוח החברתיים ולאפשר לפעול בתוכה. כיוון שכך נדרשים כלים תיאורטיים חדשים, שיאפשרו התבוננות מורכבת על זירות שונות של המציאות המגדרית, מתוך הקשבה לאופן שבו נשים (וגברים) מעצבות את הסובייקטיביות שלהן בתוך מוסדות ומרחבים חברתיים.

כחלק ממאמץ מחקרי זה הפרויקט שואל כיצד מגדר מעצב היום סובייקט/ית פועלת בזירות חברתיות שונות; ואילו כוחות והסדרים חברתיים מעצבים סובייקטיביות פעילה זו. שאלות אלו נידונות מתוך בחינת מערך הכוחות המעצב את מסגרות הבחירה והמכתיב אותן. כמו כן נבחן גם מקומה ואופייה של הביקורת הפמיניסטית, את הצורות שהיא לובשת, ואת יכולתה לשמש בסיס להתארגנות קולקטיבית ולגיבוש של ידע ופעולה פוליטיים.

הצטרפות לרשימת התפוצה