אחד מן ההיבטים הייחודים של הספר הוא העומק הפילוסופי שאליו צולל המחבר / בן־ציון עובדיה, עיון 66, אוקטובר 2017

בספרו שפות השיח התלמודי עיון פילוסופי בדרכי ההתהוות של ההלכה האמוראית נטל אריאל פורסטנברג על עצמו משימה חשובה ומאתגרת: להציע כלים מתודולוגיים ופילוסופיים לניתוח ולאפיון הדינמיקה שעל פיה מתפתחים ומתהווים בתלמוד הבבלי תפיסות ומושגים הלכתיים. לאתגר זה כיוון הפוך ומשלים – להציג את התרומה של אופני השיח התלמודי לשיח הפילוסופי העוסק בשפה ובדינמיקת שפה.

הוצאת מכון ון ליר והוצאת מאגנס, 2017.

 

ראו בקובץ המצורף.

קובץ מצורף: