ביקורת אומנות: תערוכת "אוטופיה" דיסטופית במכון ון ליר / עקיבא לסרי, זווית אחרת 20.1.2018

תערוכת "אומנות האוטופיה" מוצגת בימים אלו במכון ון ליר. מדובר בשת"פ בין אמנים ישראלים ובינלאומיים על מקומה של האוטופיה בימינו, באופן הנוגע לסוגיות חברתיות-פוליטיות על קולקטיב ואינדיבידואל.

 

לכתבה: http://www.zavitaheret.com/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%A8