"במקום מרווחה לתעסוקה - מתעסוקה לפריון", ראיון עם פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי בנושא יום העיון על ערבים בשוק העבודה בישראל, 20.10.2013

שיעורי ההשתתפות הנמוכים של הערבים בשוק העבודה בישראל מעוררים דאגה. בנוסף, רבים מהערבים בישראל מתקשים למצוא עבודה ושיעורי האבטלה בקרבם גבוהים. המועסקים שבהם מרוכזים במספר מצומצם של משלחי יד שהשכר הנהוג בהם נמוך. ב-23.10.2013 נערך יום עיון של התוכנית לכלכלה וחברה בנושא הערבים בשוק העבודה בישראל. ביום העיון השתתפו כלכלנים ומקבלי החלטות בכירים וכן מומחים בתחום מקרב האוכלוסייה הערבית. לקראת יום העיון התראיין פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי לתוכנית "עושים סדר חדש" בערוץ 1 בכדי להסביר על הנושא ועל חשיבותו. פרופ' סטרבצ'ינסקי ציין כי לא מספיק להגביר את שיעורי ההשתתפות של האוכלוסיה הערבית, כפי שנעשה עד כה, אלא צריך להעלות את שיעורי התעסוקה במקצועות בעלי פריון ושכר גבוהים - שאם לא כן מצבה של האוכלוסיה הערבית לא ישתפר.

 

לראיון