גבירתי המנהלת? לא, תודה / עירית פרנק, גלובס 21.12.2016

בעקבות פרסום "מדד המגדר" 2016: אמנם בשנים 2005–2006 לא הייתה אף לא במאית אחת ובשנת 2014 עלה שיעור הבמאיות ל-29%, אך יש לציין שבתיאטראות הרפרטואריים יש מעט מאוד במאיות וכן שלבמאיות צעירות קשה לחדור לשם.

 

לכתבה: http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001168145

 

 

וראו גם בקובץ המצורף.