דוח מחקר: נוכחות נפקדות – הקמפוס הישראלי ויחסו אל השפה והתרבות הערבית – תמונת מצב

הדוח נוכחות נפקדות: הקמפוס הישראלי ויחסו אל השפה והתרבות הערבית – תמונת מצב פורסם בדצמבר 2014. הדוח נכתב בידי עמותת סיכוי ‏ומרכז דיראסאת כחלק מפרויקט "הערבית במרחב האקדמי", המשותף למכון ון ליר בירושלים, לעמותת סיכוי ולמרכז דיראסאת, ואשר מתקיים במימון משלחת האיחוד האירופי בישראל.

הדוח נוכחות נפקדות: הקמפוס הישראלי ויחסו אל השפה והתרבות הערבית – תמונת מצב פורסם בדצמבר 2014. הדוח נכתב בידי עמותת סיכוי ‏ומרכז דיראסאת כחלק מפרויקט "הערבית במרחב האקדמי", המשותף למכון ון ליר בירושלים, לעמותת סיכוי ולמרכז דיראסאת, ואשר מתקיים במימון משלחת האיחוד האירופי בישראל.