"הולך על הרוח": בין ביסאן לבית שאן / מרזוק אלחלבי, הארץ ספרים 27.4.2017