"העלאת המע"מ בישראל היא בניגוד למדיניות הרצויה", כתבות בעקבות מחקרו של פרופ' סטרבצ'ינסקי על מדיניות אנטי-מחזורית, 04.06.2013

פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, ראש התכנית לכלכלה וחברה, מציג את מחקרו, "מחזוריות המיסים הסטטוטוריים בישראל". לדבריו, העלאת מסים עקיפים בתקופות של שפל כלכלי נוגדת את ההמלצות הנגזרות מן המודלים הכלכליים. המסים הללו עלו בשתי התקופות האחרונות של שפל כלכלי, מ-2001 עד 2003 ושוב ב-2009.

לכתבה בדה מרקר

לכתבה בכלכליסט

לראיון בתוכנית "סדר יום" ברשת ב' ראה קובץ מצורף.