הציונות והאימפריות – ביקורת ספרים / חגי רם, סוציולוגיה ישראלית יט(1)

מטרתו העיקרית של הקובץ הציונות והאימפריות היא לבחון את הציונות ואת מדינת ישראל במסגרת סיפוריהן של האימפריות המודרניות החל בשלהי המאה ה-19, ואגב כך להעלות סיטואציות, עמדות וקולות עלומים שנשמטו מהזיכרון ההיסטורי.

הפניית הזרקור אל המורשות האימפריאליות שהכתיבו את התעצבות הציונות פותחות פתח לדיון מחודש ופורה בסוגיות עקרוניות הקשורות בה, סוגיות שאי אפשר להבינן אלא בהקשרים אימפריאליים.

 

לקריאת המאמר: http://www.socis.tau.ac.il/index.php/issues/103-volume-19-no1

 

וראו גם בקובץ המצורף.

קובץ מצורף: