הצעת חוק לשינוי מדיניות ההפרטה בישראל / מ. גרין, יתד נאמן 18.3.2016