חסרה – עוצמה לנשים / טל כרמון, דבר ראשון 2.11.2016

מדד המגדר 2016: פערים גדולים בין גברים ונשים בשכר ובעוצמה. למרות מגמות חיוביות, נשים ישראליות עדיין משתכרות פחות מגברים, מושמעות פחות מהם ברדיו, מיוצגות פחות בקרב מקבלי ההחלטות – סובלות מהשיטה הכלכלית וחיות יותר בעוני.

 

לכתבה: http://www.davar1.co.il/39117/