חרדים לעתיד החברה

ראשי הפרויקט: הרב נפתלי רוטנברג, הרב יוסף מילר; שנות פעילות: 2012–2014

החברה החרדית בישראל גדלה במידה ניכרת ומוסיפה לגדול, והשפעתה הפוליטית והחברתית פרוסה כמעט על כל תחומי החיים. לאור זאת מתבקשות תשובות לשאלות: מהי התוכנית החרדית? מהם הפתרונות שחרדים יכולים להציע בכלל תחומי החיים במדינה ובחברה? מהו גבול האחריות של החברה החרדית, בהיותה חברה המבקשת להמשיך ולשמור על ייחודה?

 
מטרת הפרויקט הייתה ליצור שיח פנים-חרדי מתוך הכרה בהשפעתה ההולכת וגדלה של החברה החרדית על כל תחומי החיים של כל אזרחי המדינה: כלכלה, חברה, מדיניות וביטחון, שיח שיתנהל מתוך לקיחת אחריות על כלל החברה. במסגרת הפרויקט נכתבו ניירות עמדה, שהציעו פתרונות מטעם המגזר החרדי עצמו להתמודדות עם הבעיות השונות בכלל תחומי החיים במדינה ובחברה.
 
מדי חודש התכנסה קבוצה נבחרת של 15 מנהיגים רוחניים, רבנים, ראשי ישיבות ואנשי מעשה (כדוגמת עורכי דין וכלכלנים) מהמגזר החרדי, וכן מומחים מקצועיים בתחומי הדיון השונים. הקבוצה דנה בבעיות ובתהליכים שעמם מתמודדת החברה בישראל, ובהשפעה שיש לציבור החרדי עליהם, וזאת, כאמור, במטרה לתרגם את מעורבותה והשפעתה של החברה החרדית לכלל תוכנית מוגדרת ומעשית שתציע פתרונות.
 
התוכנית התקיימה בסיוע המגבית היהודית המאוחדת – הפדרציה, ניו יורק.