כנסים וימי עיון

הנדסה דמוגרפית בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל - האומנם?

ערב דיון לכבוד צאתו לאור של ספר החברה הערבית בישראל 4: אוכלוסייה, חברה, כלכלה
עורך ראסם ח'מאיסי, עורך סטטיסטי...