ליברלים אחרים

הגל: ליברל אחר?

יום חמישי 28/05/15, 18:00 עד 19:30
סדרת ההרצאות החמישית שתעסוק בנושא "ליברלים אחרים" לא תתמקד בהוגה אחד אלא תפרוש קשת אפשרויות של מחשבה פוליטית...