סדרות הרצאות

הפיוט כצוהר תרבותי

קבוצת המחקר על הפיוט קיבצה יחד 14 חוקרי שירה, ספרות ופיוט, במטרה לחקור את הפיוט כיצירה טקסטואלית ומוסיקלית עצמאית,...