עליית השכר בצה"ל נמוכה מזו של השכר במגזר הציבורי אולם בתוספת הפנסיה התקציבית רמת השכר בצה"ל גבוהה מרמת השכר במגזר הציבורי / עידו בראל, אתר פאנדר 24.6.2016

במחקר שנערך על ידי פרופ' אביה ספיבק ואבישי גרין במכון ון ליר בירושלים לקראת כנס התקציב השנתי, בתמיכת קרן הנס זיידל, נמצא כי עליית השכר בצה"ל בשנים האחרונות נמוכה מזו של השכר במגזר הציבורי, ורמתו נמוכה ממנו ... אולם כאשר חוקרי ון ליר הוסיפו את הערך של הפנסיה התקציבית בצה"ל עלה השכר בכ-30-21 אחוזים, מעבר לשכר המדווח. בכך נפער פער גדול לטובת השכר בצה"ל.

 

לכתבה: http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=67418