על אודות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן

מנהל אקדמי: פרופ' יצחק גל-נור

מנהלת: נעמיקה ציון

 

המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים הוקם בשנת 2000 בשיתוף הקרן להנצחת יעקב חזן בתנועה הקיבוצית. המרכז שואף לחבר בין דיון תיאורטי ופעילות אקדמית לבין עשייה חברתית והשפעה על מקבלי ההחלטות.

בשנת 2007 החל המרכז לצדק חברתי לנהל פרויקט רחב היקף שבחן את אחריות המדינה וגבולות ההפרטה בישראל. ממצאי המחקר פורסמו בספר על מדיניות ההפרטה בישראל ובעשרות מאמרים וניירות מדיניות, וכללו שורת המלצות למדיניות. המרכז גם מנהל אתר אינטרנט ייחודי העוקב בזמן אמת אחר מהלכים של הפרטות והלאמות. משנת 2013 המרכז משקיע משאבים רבים בפעילות בקרב מקבלי החלטות לשם שינוי מדיניות בנושא ההפרטה.

בשנת 2012 החל המרכז לערוך מחקר מקיף העוסק ברגולציה בישראל. המחקר, שהסתיים ב-2016, בוחן את כלי הרגולציה בתחומים מגוונים וכולל המלצות לביצוע הרגולציה.

משנת 2013 המרכז מנהל "מחקר פעולה" שמטרתו פיתוח ובנייה של מנהיגות חינוכית יישובית במטרה לחזק ולשפר את הישגי מערכת החינוך ברשויות מקומיות. הפרויקט מתמקד בערים פריפריאליות כגון ירוחם, כפר קאסם, קלנסווה ועוד.

בשנת 2015 החל המרכז לנהל מחקר העוסק במשילות משולבת (Collaborative Governance). המחקר מבקש לבחון את השינויים שחלו בתפקיד המדינה ואת חלוקת האחריות והסמכויות בין הממשלה, המגזר הפרטי וארגוני החברה האזרחית.