על אודות שכנים בים התיכון

מנהלת אקדמית בשנים 2016–2017: ד"ר אביגיל יעקבסון; ראש המרכז ליחסי יהודים-ערבים: ד"ר יונתן מנדל; מנהל תוכניות: ד"ר עדו ליטמנוביץ

הים התיכון מרכז סביבו תרבויות וחברות שחולקות היסטוריה פוליטית, חברתית, כלכלית ותרבותית של יחסי גומלין. מרחב הים התיכון מורכב משכבות של השפעות הדדיות ומנקודות השקה רבות שיוצרות קרבה ואחווה ולעתים ריחוק או איבה. אף שלא נוצרה תודעה ים תיכונית ואף שעדיין אין שלום או צדק באזור, רבים חשים בכל זאת כי בצל הסכסוכים הרבים אנשי הים התיכון ברבות מהארצות חולקים חוויות משותפות, מנהגים, דתות, שפות, מסורות ונרטיבים, ובעיקר – הם חשופים לאותן הסכנות ולפגעי אותו אקלים. 

על בסיס הכרה זו הציב לו המכון מטרה לקדם את לימוד התרבויות והחברות השוכנות במדינות האזור ולהקים את תחום לימודי הים התיכון. החלטה זו התבססה בין היתר על הצהרת ברצלונה משנת 1995 ועל ייסוד השותפות האירופית–ים תיכונית (Euro-Mediterranean Partnership) שהגדירו מחדש את הרעיון הים תיכוני ואת שיתוף הפעולה באגן הים התיכון כתוכנית פעולה כלכלית, פוליטית ותרבותית. נוסף על תוכניות מחקר ושיתוף פעולה אירופיות–ים תיכוניות, המכון בחר להתמקד בעידוד המחקר ובקידום ההבנה והדיאלוג שבין ישראלים לשכניהם. בניסיון להתמודד עם האתגרים הפוליטיים ומתוך נקיטת גישה אינטלקטואלית ביקורתית ועצמאית, חוקרי המרכז, ישראלים ופלסטינים, מובילים מחקרים חלוציים ופרויקטים חוצי גבולות וחותרים לקרוא תיגר על השיח, להעמיק את הידע על הנעשה באזור ולשמש משקל נגד לתופעות של דמוניזציה, חוסר תקשורת, היעדר ידע והיעדר תקווה. 
 
הפעילות 
בין מגוון הפעילויות שמתקיימות במכון ון ליר בירושלים במסגרת תחום זה פרויקטים מחקריים, כינוסים וימי עיון, סדנאות בין-לאומיות ופרסומים במגוון רחב של נושאים, החל בנושאים חברתיים ופוליטיים, וכלה בקולנוע, ספרות ומוזיקה. חלק מן הפרויקטים נועדו לאנשי אקדמיה וחלקם לקהל הרחב. במסגרת זו מכונסות גם קבוצות דיון שנועדו לייצר ידע חדש ולהשפיע על סדר היום הציבורי בנושאים שנוגעים ליחסיה של ישראל עם החברות השוכנות באזור. המכון שואף להיות מוקד למחקר בלתי תלוי על הנעשה במזרח התיכון ובמרחב הים תיכוני ולגבור על הקשיים הפוליטיים והגיאוגרפיים באזור כדי ליצור הכרה הדדית, הבנה ושינוי. 
קבוצות הדיון והמחקר עוסקות בחברה, בתרבות ובפוליטיקה באזור הים התיכון, מתוך הנחה שהמרחב הים תיכוני איננו מנותק ממרחבים גיאוגרפיים ותרבותיים אחרים. כחלק מעבודת הקבוצות מתקיימות גם הרצאות פתוחות לציבור. במסגרת הפעילות של התחום נבחנים ונלמדים הן נושאים מרכזיים בשדה האקדמי בישראל ובשיח הציבורי והן נושאים החסרים בהם. המסגרת מעודדת מחקרים בין-תחומיים ורב-תחומיים ומשמשת אכסניה לדיון אינטלקטואלי לחוקרים ותיקים וצעירים במדעי הרוח והחברה. 
 
תחומי הפעילות:
• פעילות מחקרית
• כתב העת ללימודי הלבנט (JLS)
• דיאלוגים אזוריים
• קרן אנה לינד