פערי השכר בין גברים ונשים לא מצטמצמים / תלם יהב, ynet 31.10.2016