פרופ' סטרבצ'ינסקי מדבר על מעבר ליעדים חברתיים, רשת ב' 09.07.2013

יעדים חברתיים הינם יעדים כלכליים ממשלתיים בתחומים החברתיים השונים - תעסוקה, דיור, חינוך ועוד. היעדים החברתיים הם רעיון חדש יחסית אשר יושם בהצלחה במקומות שונים בעולם. פרופ' סטרבצ'ינסקי מציע ליישמו גם בישראל, לאחר ההצלחה בישראל של יישום היעדים המאקרו-כלכליים - יעד האינפלציה ויעד הגירעון.

לראיון בתכנית "סדר יום" עם ענת דוידוב ראה קובץ מצורף.