"שוות בארגונים": קידום שינוי מגדרי בארגונים

מגדר   |   שינוי   |   ארגון   |   שוויון   |   סדנה

שוות בארגונים

במקצועות ובתחומי פעילות רבים נשים פועלות בסביבות גבריות, הרוויות בחסמים ודפוסי פעולה המקשים על פעילותן ומצמצמים את יכולת ההתקדמות וההשפעה שלהן. חוויה זו משותפת לנשים בתחומים מקצועיים מגוונים. לשם כך הוקמה "שוות בארגונים" – רשת של קבוצות הפועלות בארגונים ובשדות מקצועיים לקידום הוגנות, כבוד ושוויון לנשים בסביבות הפעולה המקצועיות שלהן ובקהילות שבהן הן חיות. חברות הקבוצה לומדות יחד "להרכיב משקפיים מגדריים" ולהביט דרכם בארגון ובסביבת הפעולה המשותפים להן. מבט חדש זה מאפשר לחשוף ולפענח חסמים הפועלים עליהן כנשים. יחד, המשתתפות מגבשות דרכי פעולה להגשמת שינוי שמטרתו להביא לשיפור בסביבתן המקצועית והקהילתית.

כל קבוצה מתכנסת סביב מכנה משותף משלה – נשים אשר עובדות באותו ארגון, נשות מקצוע מתחום מקצועי מסוים, ואף כאלו השייכות לקהילה או למקום מגורים. המפגשים הקבוצתיים מתמקדים ברכישת הבנה מעשית של מגדר ותהליכים מגדריים בהתייחס להקשר הספציפי של הקבוצה. מטרתם לאפשר למשתתפות לזהות חסמים ודפוסים מגדריים רלוונטיים, ולבחון את משמעותם והשלכותיהם גם עבור נשים נוספות. במסגרת המפגשים המשתתפות תורמות מניסיונן האישי לפיתוח דרכי פעולה ואסטרטגיות המסייעות להתמודד עם דפוסי פעולה מגדריים קיימים. הקבוצה מאתרת חסמים לשינוי, מגבשת דרכי פעולה למימוש ולקידום השוויון על בסיס מתודולוגיה סדורה, ופועלת במשותף להגשמת השינוי המתוכנן.

ההשתתפות בתוכנית פתוחה לכל הנשים המגלות אחריות ודאגה לעמדתן כנשים ולגורלן של נשים אחרות בסביבה ובקהילה המקצועית שלהן, המעוניינות ללמוד לפענח את המציאות המגדרית שבה הן חיות, ולהיות חלק מרשת ומקבוצה פעילה וסולידרית של נשים הפועלות לשינוי באופן מיודע ומתוחכם.

יוזמה זו מתקיימת בתמיכת קרן היינריך בל בישראל.

לאחרונה התפרסם מדריך לנשים הפועלות לקידום מעמדן של נשים בארגונים שונים. המדריך מציג את מודל הפעולה של "שוות בארגונים" ואת תהליך העבודה בקבוצות, ומציע כלים יישומיים ואסטרטגיות פעולה. ניתן להוריד את המדריך המלא "מפרקטיקה מגדרית לפרקטיקה של שוויון  מדריך למשתמשת".

למאמר של הדס בן אליהו וד"ר זאב לרר, המציג את עיקרי הגישה התיאורטית, ראו: http://il.boell.org/en/2014/05/29/gender-change-organizational-arenas-ge.

 

קבוצות ופורומים במסגרת "שוות בארגונים" בשנים האחרונות:

"התפתחות אקטיביסטית ניכרת בקרב עיתונאיות בישראל חלה בשנתיים האחרונות עם הקמתו של תא עיתונאיות. ההתארגנות החלה ביזמה פרטית של שתי עיתונאיות בתפקיד עריכה בכיר בעיתונות הכתובה. ביוני 2011 הן פנו ל"שוות", המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית של מכון ון ליר, בבקשה לקבל הכשרה בנושא מגדר ותקשורת. בשיתוף עם ארגון אג'נדה, המרכז הישראלי לאסטרטגיה תקשורתית , נפתח סמינר בנושא מגדר ותקשורת שמטרתו העלאת המודעות למנגנוני הדרה, חסמים, מנגנונים של כוח וחלוקת משאבים ותפקידים. במשך שנה נפגשה קבוצת עיתונאיות מכמה ארגוני חדשות עם נשות אקדמיה ועם פעילות פמיניסטיות. הקבוצה הגדירה את המפגשים כמרחב המאפשר שיחה פתוחה ובטוחה המדגישה את השותפות בין העיתונאיות, ומכאן הייתה הדרך קצרה להקמת 'תא העיתונאיות'."

  • פורום נשים מפתחות חווית משתמש/ת בהי טק: XX-UX
  • פורומים בסביבה אקדמית: דוקטורנטיות באוניברסיטה העברית, פוסט דוקטורנטיות במכון וייצמן, חוקרות באוניברסיטת תל אביב
  • קבוצות עירוניות: בראשון לציון, בתל אביב יפו, בגבעתיים, בראש העין
  • פורום היוצרות בקולנוע ובטלוויזיה
  • פורום מובילות בקהילה לנשים דתיות (בשיתוף עם ארגון קולך)

 

הפרויקט קיבל בשנת 2016 תמיכה בסך 90,000 ₪ מקרן היינריך בל.