״הילדים צוחקים״ והמבוגרים חייבים לשמר את הצחוק הזה / שרית פליין, אוצר מילים 20.2.2018