המשנה: בין הלכה לפוליטיקה, בין קהילה לאימפריה

יום רביעי 19/04/17, 19:30 עד 21:30

ערב עיון בעקבות ספרו של יאיר פורסטנברג

טהרה וקהילה בעת העתיקה

מסורות ההלכה בין יהדות בית שני למשנה

המשנה עיצבה את תפיסת העולם ההלכתית ואת ערכיה ואורחות חייה של החברה היהודית מן העת העתיקה ואילך. עם זאת, שאלות יסוד נותרו פתוחות באשר למטרתה ולתפקודה של המשנה בהקשרה החברתי והפוליטי המקורי: האם המשנה משקפת את עולמה הדתי של הקהילה היהודית או את האידאולוגיה ואת האוטופיה של החכמים? מה הייתה מידת סמכותם של החכמים בקרב החברה שבה פעלו, ומתוך איזו עמדה הם ניגשו ליצור שיח הלכתי חדשני? שאלות אלו מזינות בשנים האחרונות מחקר מתרחב וקריאות מחודשות של המשנה. עבודות אלו ממחישות כי באמצעות פעילות ספרותית והלכתית, ללא כל מעמד מוסמך וללא מנגנוני שלטון ופיקוח, ביקשו חכמי המשנה להשתתף בקביעת סדר היום הפוליטי והציבורי. ספרו של יאיר פורסטנברג בוחן היבטים אלו באמצעות דיון בתפקידם החברתי של דיני הטהרה.

בערב העיון נפגיש בין מיטב חוקרי חז"ל לשיחה על הזירות השונות שבהן פועלת המשנה: בין הקוטב האינדיווידואלי, דרך המרחב הקהילתי-דתי, ועד לפיתוח שיח חלופי לשלטון האימפריאלי. כל אחת מן הזירות חושפת כוחות שונים שפעלו ביצירת ההלכה מראשיתה ויחד הן מבררות את מקומו של השיח ההלכתי מתוך השדה הפוליטי ומחוצה לו.

 

בערב העיון יימכר הספר בהנחה