חוק הלאום

חוק   |   לאום   |   יסוד   |   ישראל
יום שלישי 14/08/18, 19:00 עד 21:00

בימת ון ליר לדיון ציבורי

דיון בהשתתפות הקהל

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, או בשמו השגור "חוק הלאום", אושר לאחרונה בכנסת ומעורר מאז דיון ציבורי סוער. החוק מעלה שאלות מהותיות בדבר הגדרת המדינה, יחסי רוב ומיעוט, מעמדה של השפה הערבית, פרויקט "ייהוד הארץ", עתיד השטחים הכבושים במסגרת משא ומתן מדיני ואיזון בין הרשות המחוקקת לבין הרשות השופטת. סוגיות אלו נמצאות כעת בלב מחלוקת ציבורית מורכבת.

מכון ון ליר בירושלים מזמין את הציבור לדיון בנושא חוק הלאום, משמעויותיו והשלכותיו.

האירוע הוא חלק מ:

בימת ון ליר לדיון ציבורי