כנס: תקציב המדינה לשנת 2015

יום רביעי 25/06/14, 16:45 עד 20:30

 

תקציב המדינה:
האם המתווה שהאוצר והממשלה יחליטו עליו הוא המתווה היחיד הקביל מבחינה כלכלית?

בשנים האחרונות עורכת התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים דיון ציבורי לפני ההחלטה על תקציב המדינה הבא, מתוך התבוננות בתרחישים שונים שיכולים להיגזר מהצעות תקציב חלופיות. תשתית הידע שנוצרה בתוכנית מאפשרת דיון נרחב ומעמיק בסוגיה. השנה נעסוק בבניית תרחישים עבור תקציב 2015, אשר צפוי לכלול הפחתה בהוצאה הציבורית – מהלך אשר יפגע בתחומים חברתיים מובהקים כגון חינוך, רווחה ובריאות. במסגרת הדיון נציע חלופות אפשריות לתקציב המתוכנן, אשר יביאו בחשבון את ההשלכות שיכולות להיות להן על התחומים השונים במשק. הדיון, המתקיים זו השנה החמישית ברציפות, עומד במרכז השיח הציבורי בנושא תקציב המדינה וזוכה לחשיפה תקשורתית נרחבת.
 
לאירוע בפייסבוק:
 
הכנס נערך בתמיכת קרן זיידל
קבצים מצורפים: